Image

O Terezi

Cilj projekta je rekonstrukcija i opremanje zgrade za obavljanje izvaninstitucionalne skrbi kako bi se prevenirala institucionalizacija i poticala deinstitucionalizacija više od 200 starih i nemoćnih osoba sa područja Grada Obrovca i Općine Jasenica koji su korisnici socijalnih naknada. Realizacijom ovog projekta želi se postići uspostava centralnog mjesta koje će brinuti o starim i nemoćnim osobama Centar za pružanje usluga u zajednici „Tereza“. Realizacijom projekta dobiti će se zgrada koja će ispunjavati uvjete za obavljanje aktivnosti s 25 prostorija koje će biti kompletno opremljene i u kojoj će raditi 14 djelatnika. Uz rekonstrukciju zgrade nabaviti će se i 2 vozila za transport ljudi i robe.

Image
Image
Image

O projektu

Naziv projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Tereza

Naziv prijavitelja: Centar za pružanje usluga u zajednici Tereza

Naziv partnera na projektu: Grad Obrovac

Kod projekta: KK.08.1.3.04.0048

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Naziv prioriteta: Socijalno uključivanje i zdravlje

Naziv specifičnog cilja: Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2019. do 15.10.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 17.123.805,19 kn

EU sufinanciranje projekta: 14.097.224,98 kn

 

Očekivani rezultat projekta:

Rekonstruiran i opremljen Centar za pružanje usluga u zajednici 'Tereza'

Broj rekonstruiranih i opremljenih infrastrukturnih jedinica: 25

Image

Pošaljite upit

Kontakti

023 689 054

cpuztereza@gmail.com