Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Image
Image

Dokumenti

Centar za pružanje usluga u zajednici Tereza

Na području grada Obrovca nalazi se 12 naselja, to su: Bilišane, Bogatnik, Golubić, Gornji Karin, Kaštel Žegarski, Komazeci, Krupa, Kruševo, Muškovci, Nadvoda, Obrovac i Zelengrad. Uz Grad Obrovac ovim projektom se planira obuhvatiti i područje Općine Jasenice. Grad Obrovac je prema popisu  stanovništva iz 2011. godine imao 4.323 stanovnika, što predstavlja 2,54% od ukupnog broja stanovnika Zadarske županije, odnosno 0,10% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske. Od 4.323 stanovnika 934 je bilo starije od 65 godine što čini 21,6% u ukupnoj populaciji Grada. Prema procjenama stručnih službi Grada Obrovca trenutno stanje je još lošije te će sljedeći popis stanovništva u 2021. godini pokazati pravo stanje na terenu.

Prema popisu Centra za socijalnu skrb Zadarske županije 205 osoba starijih od 65 godine s područja Grada i Općine Jasenica  primaju doplatak za pomoć i njegu te ima je nužna briga zajednice.  Cijelo to područje je demografski devastirano te određeni dio starijih i nemoćnim nema bliže rodbine ili supružnika koji bi skrbili o njima, od 934 osobe starije od 65 godina 384 ih živi u samačkim domaćinstvima što predstavlja 41,11% u ukupnom broju starijih osoba. Te osobe su najugroženija skupina kojom realizacija ovog Projekta želi pomoći na način da se prevenira institucionalizacija te da se toj populaciji omogući aktivno starenje. Ovim projektom se razvijaju službe podrške starim osobama u zajednici što će dodatno doprinijeti njihovoj socijalnom uključenosti.

Za dio starijeg stanovništva Grad i Općine Jasenice već je obuhvaćeno Programom njege u kuću u koji je uključeno 86 osoba. U sklopu tog Programa 6 osoba (5 njegovateljica i 1 medicinska sestra) je zaduženo za njegu u kući koje pokrivaju sva naselja Grada Obrovca i Općinu Jasenice na način da korisnicima pružaju uslugu: obavljanja kućanskih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje doma, donošenje vode, ogrijeva i slično, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanja osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba.

Dodatni problem s kojim se stariji ljudi suočavaju je velika geografska udaljenost od urbanih sadržaja Grada (liječnika, stomatologa, različitih administrativnih usluga koje su im potrebne, različitih trgovačkih usluga potrebnih za svakodnevan život). Većina starijeg stanovništva s područja Obrovca živi u teškim uvjetima, prometno izolirani (do većine kuća se dolazi makadamskim putem), što im znatno otežava i/ili onemogućava obavljanje svakodnevnih aktivnosti, a koje se vezane uz njihovo socijalno uključivanje.

Kako bi se doprinijelo rješavanju gore opisanih problema aktivnostima ovog Projekta planira se financirati izgradnja Centar za pružanje usluga u zajednici „Tereza“ (u daljnjem tekstu Centar), Centar će se baviti sljedećim djelatnostima:

  1. Pomoć u kući starijim osobama,
  2. Savjetovanje i pomaganje starijim osobama,
  3. Boravka starijih osoba,

U sklopu projekta predviđena je rekonstrukcija postojeće nedovršene zgrade koja se nalazi na čestici 188 k.o. Zaton Obrovački - stara izmjera, odnosno 1022 k.o. Zaton Obrovački – nova izmjera.  Rekonstrukcijom se  planira uspostaviti Centar koji će voditi brigu o dobrobiti starih i nemoćnih osoba kroz razne programe.

Glavnim projektom je predviđena gradnja i stavljanje u funkciju zgrade od 2613 m2 GBP-a u kojoj će biti 25 jedinica (prostorija) za potrebe obavljanje djelatnosti Centra. Uz prostorije koje se smatraju pokazateljem temeljem ovog Poziva jer se direktno koriste za obavljanje prihvatljivih aktivnosti u zgradi će postojati i određene pomoćne prostorije, arhiv i komunikacijski koridori koji se ne smatraju povećanim pokazateljemProcjenom Prijavitelja 205 osoba u ovom trenutku ima potrebu za korištenjem usluga Centra. To su osobe starije od 65 godina koje primaju zajamčenu socijalnu naknadu i u iznimno su lošem financijskom stanju. Korištenje prostora Centra će biti omogućeno svim Korisnicima, za pretpostaviti je da će dnevna okupiranost prostorija biti između 50-100 osoba, dok će se ostalim osobama pružati usluga pomoći u kući. U tu svrhu se ovim projektom planira i nabavka dva vozila koje će se koristi za dostavu hrane, oprane robe itd. osobama koje će se obilaziti u njihovim domovima te još jedno vozilo koje će služiti za prijevoz osoba iz svojih domova u prostor Centra na boravak i nazad u svoje domove.